Årsrapport 2019

Nachrichtenquelle: globenewswire
31.03.2020, 11:00  |  101   |   |   

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. marts 2020

Meddelelse nr. 205

 

Årsrapport 2019

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2019.

  • Årets resultat før skat udgør EUR 3,4 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.
  • Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 2,9 mio. i 2019 mod EUR 2,2 mio. i 2018, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen den 29. november 2019. Årsagen til stigningen er købet af den svenske ejendom, som ikke var indregnet i driftsresultatet i 2018.
  • Koncernens omsætning i 2019 udgjorde EUR 6,5 mio. og EUR 5,8 mio. i 2018.
  • Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 0,5 mio. i 2019. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2019. På grund af Covid-19 har ledelsen udsendt børsmeddelelse nr. 204 den 23. marts 2020, hvor der redegøres for betydelige usikkerhedsfaktorer, som kan have negativ indvirkning på værdiansættelsen af koncernens ejendomme fremover.
  • Ledelsen forventer, at den af Covid-19 forårsagede økonomiske krise vil påvirke selskabets resultat for 2020 negativt. Det må forventes, at nogle lejere ikke vil være i stand til at betale husleje, at lejebetalinger udsættes eller kræves nedsat, at udlejningssituationen forværres, at en række lejere går konkurs og at rente- og kapitalmarkedsvilkårene bliver dårligere. Samtidigt forventer ledelsen, at den økonomiske krise kan blive længerevarende og påvirke udlejningsniveauerne negativt.

Der afholdes generalforsamling den 30. april 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformanden Hans Thygesen på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Attachment

German High Street Properties Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.deDiesen Artikel teilen

0 Kommentare

Schreibe Deinen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren

 

Disclaimer

Meistgelesene Nachrichten des Autors

Titel
Titel
Titel
Titel